Inkopplingar

De två vanligaste sätten att koppla in en värmepump är via temperaturstyrning eller teromstatstyrning och varianter av detta.

Temperaturstyrning:

Värmepumpen arbetar på olika temperaturer, så kallad flytande kondensering, direkt mot radiatorkretsen och styrs av utetemperaturen och eventuellt innetemperaturen.

Varmvattnet prioriteras via en växlande ventil och varmvattentemperaturen ställs in separat. Värmepumpens temperatur för uppvärmning
av huset varierar beroende på årstid och kan t ex vara 30-35-40-45° allt eftersom det blir kallare.

Termostatstyrning,fast kondensering, innebär att värmepumpen jobbar på samma temperatrur och shuntar ut värme från varmvattentanken (VVB) till radiatorkretsen efter värmebehov.
Denna inkoppling ger sämre driftekonomi och korte livslängd på värmepumpen.

Jämförelse av temperaturstyrning och termostatstyrning

Uppvärmning Temperaturstyrning Termostatstyrning Kommentar
Driftsekonomi Mycket bra Varierande Temperaturstyrning ger 20-50% billigare uppvärmning
Jämn värme till radiatorer Nej, varierar 5-10° Ja En varierande temperatur till radiatorsystemet kan ge knäppningar.
Ovanligt, och kan oftast justeras bort.*
Varmvatten komfort Mycket bra,
prioriterad före uppvärmning
Varierande,
delad med uppvärmning
En kall vinterdag tar varmvattnet slut snabbare med termostatstyrning,
då mycket värme går till radiatorsystemet.
Värmepumpens livslängd Mycket bra Varierande

* Knäppningar kan de elimineras eller minimeras via inställningar i värmepumpen, det  går också att bygga bort dem med en arbetstank.
En knäppning kommer utav längdutvidgning i radiatorrör när de värms upp vid början av uppvärmningsfasen.

 

 

Inkoppling av Villa komplett  Tw60 ◦ 70 ◦ 80 ◦ 100 ◦ 120 ◦ 150 ◦ 175 (Temperaturstyrd)

Temperaturstyrd inkoppling. Reglerdatorn RD styr värmepumpen med hjälp av ute- och retur­givare direkt mot radiatorkrets eller golvslingor. Lämplig i nyproduktion samt mindre villor. Högt flöde i radiatorkretsen rekommenderas, 5-6 K. Modulmått 60 cm. Kan ställas mot väggen och har alla rören på baksidan av värmepumpsmodulen. Påfyllnadsventiler och exp-/avluftningskärl lev inbyggda. Varmvattnet prioriteras via växelventil och kan ställas in separat. Alternativt kan ackumu­latorn kopplas så att den betjänar både värme och varmvatten vid t ex minivattenkrets. RD stegar in elpatronen som spets-eller reservvärme

Fördelar med Villa Komplett installation jämfört med separat ackumulatortank

-          Billig installation (mindre rördragning)
-          Platseffektiv installation (värmepump och ackumulatortank hopbyggda)

Nackdelar med Villa Komplett installation jämfört med separat ackumulatortank

-          285 liter ackumulatortank ger sämre komfort en 500 liter extern tank (konkurrerande värmepumpar brukar ha 160 liter inbyggd ackumulatortank)

 

Inkopplingen kan du se om du klickar här

 

Inkoppling nr 102-1: Termostatstyrning 

Värmepumpen arbetar mot en tank och temperaturen styrs av en termostat t ex 50°. Värmen ut till radiatorerna regleras med en shunt  som kan kompletteras med en rumstermostat
som stoppar radiatorpumpen. Shunten kan regleras med hjälp av en reglercentral som känner utetemperaturen eller som förr i tiden manuellt.

Tillbehör: Elberedare för mer varmvatten, eluppvärmt varmvatten är en dyr lösning och man kan istället byta ut elberedaren mot en extra ackumulatortank som då laddas parallellt med den första.

Inkopplingen kan du se om du klickar här

Inkoppling nr 203-2: Temperaturstyrning – ”Flytande kondensering

 

Värmepumpen arbetar direkt mot radiatorkretsen och styrs av utetemperaturen och eventuellt innetemperaturen. Varmvattnet prioriteras via en växlande ventil och varmvattentemperaturen ställs in separat. Värmepumpens temperatur för uppvärmning av huset varierar beroende på årstid och kan t ex vara 30-35-40-45° allt eftersom det blir kallare.

Denna inkoppling kan du se om du klickar här

Inkoppling nr 203-5: Temperaturstyrning – ”Flytande kondensering” – med pol

Inkoppling nr 207:     Temperaturstyrning – ”Flytande kondensering” – med arbetstank

Värmepumpen arbetar direkt mot radiatorkretsen och styrs av utetemperaturen och eventuellt innetemperaturen. Varmvattnet prioriteras via en växlande ventil och varmvattentemperaturen ställs in separat. Värmepumpens temperatur för uppvärmning av huset varierar beroende på årstid och kan t ex vara 30-35-40-45° allt eftersom det blir kallare. För utvinning av frånluft och poluppvärmning, garage, solvärme kontakta oss eller din återförsäljare.

Kommentarer

-          Arbetstanken ökar värmepumpens värmefaktor och livslängd, då uppvärmningen sker på lägre/jämnare temperatur och med längre gångtider.
-          Extern elpatron behöver inte bytas när man byter värmepump
-          Frånluftsbatteri för bättre systemprestanda.
-          Tillval: varmvatten kan förvärmas i arbetstanken, vilket ger bättre driftsekonomi och varmvatten komfort.

Nackdelar:

-          En arbetstank upptar 60x60cm av din golvyta

Denna inkoppling kan du se om du klickar här