Om Terrawatt

Terrawatt AB, 30 år med Värmepumpar

Terrawatt AB utvecklar, bygger och marknadsför prestandavärmepumpar för villor och mindre industrier i den natursköna Sibbarpsdalen, norr om Näsum. Terrawatt AB är ett oberoende svenskägt familjeföretag som har arbetat med värmepumpsteknik sedan 1986 och arbetar för en energisnål uppvärmning i harmoni med miljön. Välkomna att kontakta oss för aktuell information om våra produkter.


Vi utvecklar värmepumpsmodellerna  (5- 100 kW)

-          Villa Komplett, villavärmepump med inbyggd varmvattenberedare
-          Adapt, villavärmepump för extern ackumulatortank
-          Adapt Pro, villavärmepump för extern ackumulatortank, prestandavariant av Adapt-serien
-          Twin P, villavärmepump för extern ackumulatortank, prestandavariant av Adap Pro serien med effektreglering
-          BigTwinP, industri / fastighetsvärmepump i högre effektklasser en TwinP-serien med effektreglering och värmepumpstillverkad spetsvärme.

Prestanda
Vi talar hellre om prestanda och miljö, en teknik, då det är prestanda som kunden märker av.

Kvalité
Samtliga Terrawatt’s värmepumpar testkörs där vi finjusterar värmepumpen och testar dess funktioner för att du som kund skall få det lilla extra inom prestanda och kvalité. Dessa testkörningar protokollförs för varje enskild maskin och visar bland annat driftsförhållanden, avgiven effekt och värmefaktor.

 

Mer en 30 år av utveckling

2015: Lansering av tryckfallsoptimerade kollektorer ver. II, ca 25%-50% mindre tryckfall (strömförbrukning) en våra tidigare kollektorer.

Tryckfallet i en kollektor är direkt proportionerligt mot cirkulationspumpens strömförbrukning. Hur effektiva våra kollektorer är kan man se i nedan exempel, där vi tittar på tryckall (cirkulationspumpens strömförbrukning) för en 10 kW’s värmepump med två olika kollektorer. Den första äv vår kollektor med låga tryckfall och den andra är en standard kollektor som hittas hos andra värmepumpstillverkare för samma effektstorlek av värmepump.

Terrawatt kollektor med pottaska som frysskydd:
Tryckfall ca 4-11 kPa, värmeuttag per meter slang (13w/m – 19w/m) med strömförbrukning 8-23w

Noname” kollektor med Etylalkohol som frysskydd: Kollektortyp PEM40 2 x 300m & 1 x 400m
Tryckfall ca 50 – 90 kPa, värmeuttag per meter slang (13w/m – 19w/m) med strömförbrukning 80-133w (antag samma cirkulationspump).

Vill du veta mer, be att få en tryckfallsberäkning på din kollektor. I exemplet ovan har köldbärarens medeltemperatur varit på -3,5° C, vilket motsvarar vintertemperaturer vid en kanske 2-3 dagars köldknäpp i södra Sverige. Värmepumpenssystemets totala cirkulations effekt är något större på grund av de då tillkommande ventiler, rördragning, smutsfilter växlarstorlek osv.

 

2014: Direktexpansionsvärmepumpar (DX-värmepump) för eftermarknad börjar att tillverkas

Denna värmepump är för eftermarknad där man har en kopparförångare nedgrävd i marken istället för den vanliga markkollektorn. Fördelar med denna värmepumpen är att ingen cirkulationspump till markkollektorn behövs samt att förångaren i värmepumpen ej behövs då förågningen sker i markkollektorn direkt (dvs en mindre värmeväxling, varje värmeväxling ger förluster på några grader). Direktexpansionsvärmepumpar får högre värmefaktor och mycket litet underhåll jämfört med en vanlig värmepump. Nyinstallation görs generellt ej av direktexpansionsvärmepumpar då denna typ av värmepump har mer köldmediemängd, vi tillverkar värmepumpar som kan användas för direktexpansion. Lanseras i storlekarna 8 kW och 10 kW under 2015.

2013: Terrawatt Adapt: i storlekarna: 5,5 7,3 9,1 10,4 13,215  16,4 kW – Förbättras

Terrawatt Adapt värmepump är utan inbyggd ackumulatortank för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. Adaptvärmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten.

-          6 dBA tystare värmepump, < 40dBA (tidigare 46-51dBA)

-          +12-18% högre värmefaktor, upp till 5,3/4,2 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C, inklusive cirkulationspumpar)

-          Ökat värmeeffekten med +16% vid 55° (ger mer effekt på de kallaste dagarna)

 

2013: Terrawatt Adapt Pro: i storlekarna: 5,87,79,610,9 13,9 17,2 kW – Förbättras

Terrawatt Adapt Pro värmepump ersätter ” L-type electronic” serien och är utan inbyggd ackumulatortank för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. Adaptvärmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. Pro-serien har vår högsta prestanda (enkompressorsystem).

Pro serien har en vidareutvecklad kylprocess från ”L-typ electronic serien från 2009” optimerad för låg ljudnivå och hög verkningsgrad, serien ersätter också L-typ electronic serien, nedan kan förbättringar ses.

-          6 dBA tystare , < 40dBA*  (tidigare 43-46dBA)

-          15-24% högre värmefaktor, upp till 5,5/4,4 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C, inklusive cirkulationspumpar)

-          Max utgående värmebärare är 75°C (tidigare 65°C),

-          full effekt i registret 25-75°C utgående värmebärare, vilket motsvarar 27% mer värme vid 55°C en tidigare.

* beroende på modell

 

2009: Terrawatt L-type electronic: markvärmepumpar Super 55  75  90  100  115  125  150  170 – Förbättras

Produktens slutsiffra ger en uppfattning om den avgivna värmeeffekten 100 = 10kW, denna serie är prestandavariant av Adapt H-serien med bland annat elektronisk expansionsventil.

L syftar på att värmepumpen är anpassad för lågtempererat uppvärmningssystem så som golvvärme i stället för radiatorer.

-          Tystare värmepump till 43-46dBA

-          Värmefaktor ökas till 5,3/4,0 (COP, EN255 ±0/35°C, 50°C ∆8K, exklusive cirkulationspumpar) från (tidigare 4,2-4,8/3,5-3,7)

 

2006: Terrawatt Adapt H: i storlekarna: 2½  3    4    5  6  7  8 hk  Förbättras

Tystare och effektivare värmepumpar i effektstorlekarna 5,5kW – 18kW.

-          8-9 dBA lägre ljudnivå, mellan 43-46dBA beroende på storlek (tidigare 51-55dBA)

-          Värmefaktor ökas till 5,0-5,2/3,4-3,6 mot tidgare 4,2-4,8/3,5-3,7 (COP, EN255 ±0/35°C, 50°C ∆8K, exklusive cirkulationspumpar)

Max 65°C  utgående värmebärare.

 

2001: TwinP värmepumpen – 3  4  5  6  7  8  10hk & BigTwin 13  17  20  26  30 – Ny produkt 

Genom att introducera tvåkompressorteknik så minimeras startströmmar och man får en effektivare drift när ett steg körs.

 

Effekter / format
10-32kW i 60x60x90 cm format och
41 – 74kw i 120x80x90 cm format enligt Figur: Terrawatt Big Twin värmepump.

Max 65°C  utgående värmebärare.

1998 Terrawatt Villa Komplett 55  75  80 ◦ 90  100 ◦ 115  – Ny produkt

Värmepump i effektstorlekarna 5,8 ◦ 7,1 ◦ 8,2 ◦ 9,8 ◦ 11,2kW, detta är Terrawatt’s första värmepump med inbyggd ackumulatortank, vi tror att denna värmepump fortfarande har störst inbyggd varmvattentank på 285liter jämfört med andra värmepumpar i detta segmentet.

-          Ljudnivå mellan 51-55dBA beroende på storlek

-          Värmefaktor  4,2-4,8/3,5-3,7 (COP, EN255 ±0/35°C, 50°C ∆8K, exklusive cirkulationspumpar)

Max 65°C  utgående värmebärare.

1997: Propan som köldmedie (R290)

Vi börjar använda den miljövänliga naturgasen propan (R290) som köldmedie, detta är en lågtrycksgas med bättre verkningsgrad och mindre miljöpåverkan en andra köldmedier så som R410A och R407C. En annan fördel är att vi nu kan få ut 7° grader varma framledningstemperatur (67°C) från värmepumpen.

Vi tror att 2015-2016 så kommer R290 att vara det vanligaste köldmediet i värmepumpar.

Terrawatt Adapt säljs nu med R290 som köldmedie i storlekarna: 2½ ◦ 3 ◦ 3½ ◦ 4 ◦ 4½ ◦ 5 ◦ 6 ◦ 6½ ◦ 8 ◦ 10 ◦ 13◦ 17 ◦ 20 ◦ 26hk , avgiven effekt 5,8kW – 63kW med max 65°C (tidigare 60°C) utgående värmebärare.

-          Ljudnivå mellan 51-55dBA beroende på storlek
-          Värmefaktor  4,2-4,8/3,5-3,7 (COP, EN255 ±0/35°C, 50°C ∆8K, exklusive cirkulationspumpar)

1994:  Modul-vämepumpen (Typ M)– Ny produkt  

Värmepump i storlekarna 6-12kW och var en liten värmepump till yttermåtten för att möta lågprissegment inom nybyggnation. Värmepumpen gick även att bygga ihop med tredjeparts varmvattenberedare på 200 liter och blev då en kompakt lösning med både varmvatten och uppvärmning i ett. Kollektorn på denna serie bestod utav markslinga/borrhål och frånluft. (utgick ur sortiment 2003)

 

1993: Terrawatt L modell – Ny variant

Detta är en värmepump utvecklad för lågtemperatursystem med större växlare för att klara av högre flöden på varma och kalla sidan en det sedvanliga 8K. (Högre flöde (5K) över kondensorn kommer senare att bli standard för värmepumpar i EN14511-2:2004.)

Värmepumpen har som standard en elektronisk expansionsventil

 

 

 

 

 

 

1992 Freonfria värmepumpar – Ny variant
Freonfria värmepumpar med R152a lanserades hösten -92. En 7 kW kostade då 23.235 kr och kunde leverera upp till 80°C varmt vatten ut från värmepumpen.

Serien tillverkas fortfarande och alla våra värmepumpar kan fås i detta utförande och de ger nu 90°C varmt vatten ut från värmepumpen.  

 

1991: Lansering av grundvattenvärmepump – Ny variant

Vi tillverkar nu en speciell grundvattenvärmepump som ej behöver en extern mellanväxlare som minskar verkningsgraden och ökar installationskostnaden. Anledningen att vi inte behöver en mellanväxlare beror på att vi har en  en anpassad styrning som förhindrar frysning i växlaren.

 

 

1991: Lansering av Tw2 – Ny storlek

Tw2 på 4,5 kW tillkom i sortimentet och kostade då 16.335 kr netto.

 

1991: Kollektordimensionering och användande av våta cirkulationspumpar – Förbättring
För denna tiden använde värmepumpstillverkare torra (luftkylda) cirkulationspumpar med mycket hör effektförbrukning, kanske 700-1000 w, dessa ersattes av mindre våta (vätskekylda) pumpar på 70-150w.

Figur: Våt cirkulationspump

Vi börjar med tryckfalls- och strömningsberäkningar på våra kollektorer, vilket leder till att vi introducerar våta cirkulationspumpar i våra värmepumpar som klarar turbulent strömning i kollektorn.  Kunskapen om flödesberäkning gör att vi går från en kollektor i serie till flera parallellkopplade slingor.

Kort där efter börjar andra tillverkare använda våta cirkulationspumpar.

1986: Pottaska som frysskydd (27% vikt)- Förbättring

Terrawatt börjar med Pottaska (K2CO3) som frysskydd i markollektorer och ökar på så sätt vårt miljömedvetande och effektiviteten på värmepumpen. Ännu så sent som idag tror vi att vi är ensamma om att använda pottaska som frysskydd. Pottaska är miljövänligt och används bla till gödning i växthus eller inom jordbruket och som tillsats i mat eller vin. Vår pottaska är inte livsmedelsklassad.

- Pottaska leder värme 23% bättre en den vanliga spriten som används idag

- Pottaskan ger mycket låga tryckfall på grund av sin låga viskositet jämfört med Sprit (Etylalkohol)

- Pottaskan avdunstar inte genom din nedgrävda markkollektor som spriten gör.

Vi tillhandahåller egentillverkad inhibitor till pottaskan som inte avdunstar.

 

1987: Den första egentillverkade Terrawatt-värmepumen  –  Treväxlarteknik – Tw3  4  5  6  8  10  13  17 ◦ 20  26

Hösten 1987 tillkom Tw3 med plattvärmeväxlare, en 7 kW-värmepump som kostade 19.900 kr. Max framledningstemperatur på 60°C (vilket inte alla dagens moderna värmepumpar klarar).

En extra värmeväxlare ökar kyleffekten med upp till 20% vilket ger mer värme till samma strömförbrukning. COP 2,8 (EN255 vid -5°C) och COP 4 (EN255 vid 0/35°C) kunde uppnås.

Miljövänlig, endast 0,1kg köldmedie (R22) användes per avgiven kW värme, ungefär 1/7 mot konventionella system för denna tiden.

Användarvänlighet, automatisk återställning av larm via startknapp (används fortfarande) samt larmindikering.

Produktens slutsiffra visar kompressorns effektförbrukning i hästkrafter, vi tillverkade effekter upp till 60 kW. En extra värmeväxlare introducerades, en underkylare som höjer värmepumpens verkningsgrad. Underkylaren används på samtliga värmepumpar ännu i dag.

Formatet på värmepumpen minskades till 63,5 x 63,5 x 90 cm. Köldmediet var R22.

 

 

1986: Terrawatt köps in med tvåväxlarteknik – Tw5 ◦ 6 ◦ 8 ◦ 10 ◦ 20

Det började med en serie baserade på ett plåtskal med höjden 1.2 m (nu 90cm). I detta hölje gjorde vi Tw5-6-8-10-20 med effekter på 12-48 kW. Elskåpet var separat. Inbyggd köldbärarpump typ Pedrollo (torr kraftig cirkulationspump). Tack vare dom lödda plattvärmeväxlarna kunde vatten värmas upp till 60°, vilket var något enastående då. Som reflektion så kan det nämnas att i princip av alla stora tillverkare använder sig av tvåväxlarteknik, för att det är billigare och går snabbare att tillverka.

 

1986: Plattvärmeväxlaren börjar användas

Erfarenhet i värmepumps området innebär att vi nu uppgraderar annat fabrikants värmepumpar med plattvärmeväxlare för att minimera frysrisk vid avfrostning. Den goda prestandan i plattvärmeväxlare upptäcks.

 

 

 

 

 

1983: Verksamheten börjar,

med värmepumpsförsäljning och installation av annat värmepumpsfabrikat i Näsum