Våra värmepumpar

Våra värmepumpar klarar dagens miljökrav i F-gasförordningen, de hämtar värme från mark, grundvatten, sjö eller berg. Villa komplett är med inbyggd varmvattenberedare och Adapt, Pro, TwinP och BigTwinP är för separat varmvattentank. Det är önskvärt med separat ackumulatortank för varmvatten eftersom du får mer varmvatten och att tanken inte behöver bytas då du byter värmepumpen efter 15-25 år.

Våra värmepumpar kan byggas i direktexpansionsutförande, dock ej alla modeller.

Terrawatt Villa Komplett:    COP upp till 6,6
I effektstorlekarna: 6,1 till 10,2 kW

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark,sjö eller grundvatten (G) som värmekälla. Värmepumpen kan anslutas till valfritt uppvärmningssystem eller kombinationer av system, t.ex. element, golvvärme och är förberedd för styrning av pool- och/eller garage.

 • Tyst värmepump, ca 38-40dBA
 • 260 liter varmvattenberedare med upp till 75°C varmvatten.
 • Värmefaktor upp till 4,7/3,8 (COP, EN14511 ±0/35°C & 45°C)
 • Värmefaktor upp till 6,6 (COP, EN14511 +10/35°) Grundvattenvärmepump
 • SCOP >4,5 (EN 14825)
 • Miljövänligt GWP 3 (med 600-750g köldmedie)

Allt-i-ett, reglerdator varmvattenberedaren, elpatron 4,5/6 kW, expansionskärl och påfyllnadsventiler för slangkollektorn. Detta gör installationen estetisk och prisvärd. Rören ansluts på baksidan. Inga flexibla slangar erfordras.

Värmeinställning Reglerdator med utekompenserad värme och varmvattenprioritering. I displayen avläses värmeinställningar, statistik, 2 tryck, 6 temperaturer, larm och varningar. Som tillval finns rumsgivare med klocka, garage och/eller pool styrning.

Tystgående och effektiv Tack vare mjukstartande kompressor som är monterad på en tung stålplåt, som i sin tur vilar på gummidämpare så blir ljudnivån extra låg.

Tre värmeväxlare Förutom förångare och kondensor finns en underkylare som förbättrar verkningsgraden jämfört med ett tvåväxlarsystem.

Hygieniskt varmvatten Varmvattnet produceras med genomströmsteknik i en 260 l stor ackumulatortank. Varmvattennivå är satt till 52°C men kan ökas till max 75°C. Eftersom att vattnet värms med genomströmsteknik vid tapptillfället så elimineras risken för legionella och sedimentering i tanken. Genomströmsteknik för varmvattenberedningen ger en lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare. Tanken kan förses med solslinga (tillval).  

Tekniska data – Terrawatt Villa Komplett:   COP upp till 6,6   &   i effekterna 5,5 – 9,8 kW

Villa Komplett-värmepump Tw60 Tw70 Tw85 Tw85 Pro Tw 90 G Tw105 Tw100 G
Avgiven värme
(EN14511±0/35/45°C)
6,1 / 6,0 kW 6,8 / 6,5 kW 8,5 / 8,2 kW 8,8 / 8,5 kW 9,0 / 8,5 kW 10,2 / 9,8 kW 9,8 / 9,2 kW
Värmefaktor (COP)
(EN14511±0/35/45°C)
4,2 / 3,5 4,4 / 3,5 4,4 / 3,6 4,7 / 3,8 6,1 / 4,7 4,4 / 3,6 6,6 / 4,9
Elpatron effekt (kW/A) 4,5 / 6,5 A 4,5 / 6,5 A 4,5 / 6,5 A 4,5 / 6,5 A 4,5 / 6,5 A 4,5-6 / 6,5 A 4,5 / 6,5 A
Ljudnivå (dBA) <38 <38 <39 <39 <39 <40 <40
Vattenvolym beredare (l) 260 260 260 260 260 260 260
Bredd/Djup/Höjd (mm) 600x650x1800 600x650x1800 600x650x1800 600x650x1800 600x650x1800 600x650x1800 600x650x1800
Vikt (kg) 210 210 215 215 220 230 225
Anslutning /avsäkring (A) 3×10 A 3×16 A 3×16 A 3×16 A 3×16 A 3×16 A 3×16 A
Köldmedie (typ/g) R290/400 R290/450 R290/550 R290/550 R290/600 R290/650 R290/700
Kompressorskydd & mjukstart Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nuvarande totalbehov olja 2-3 m3 2,5-4 m3 4-5 m3 4-5 m3 4-5 m3 4,5-6 m3 4,5-6 m3
Nuvarande totalbehov el kWh 14-21.000 16-24.000 28-32.000 28-32.000 28-35.000 36-40.000 36-40.000
Markvärme: Kollektor
Pottaska 22%
(maximal slaglängd)
 250-380 m
(PEM40≤1x430m)
(PEM50≤1x900+)
 295-490 m
(PEM40≤1x390m)
(PEM50≤1x900+)
2 x 180-280 m
(PEM40≤1×420)
(PEM50≤1×550)
(PEM40≤2x550m)
2 x 190-290 m
(PEM50≤1×430)
(PEM40≤2x580m)
grundvatten 2 x 210-330 m
(PEM40≤1x400m)
(PEM40≤2x400m)
(PEM50≤2x1000m)
grundvatten
Bergvärme: Kollektor*3
Pottaska 22%
(maximalt borrdjup)
80-120 m
(PEM40≤215m)
(PEM50≤250+m)
90-150 m
(PEM40≤195m)
(PEM50≤250+m)
120-170 m
(PEM40≤1x180m)
(PEM50≤225m)
120-180 m
(PEM50≤240m)
grundvatten 140-210m
(PEM40≤1x200m)
(PEM50≤230m)
grundvatten

-

Kollektorernas färgkodning visar ungefärlig energieffektivitet för att cirkulera köldbäraren i din slinga,
PEM = normal strömförbrukning (100%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000),
PEM = hög strömförbrukning (> 200%), kollektor optimerad för sprit (Re > 2700),
PEM = låg strömförbrukning (ca ≤ 50%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000)
(≤ x m ) avser maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, med undantag för de rödmarkerade spritkollektorerna.
PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål avsedda för PEM40 kollektor.*3 (≤ x m ) maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål

Ladda ner produktinformation i PDF-format: Produktinformation Terrawatt Villa komplett.pdf

 

 

Terrawatt Adapt:   COP upp till 6,9
I effektstorlekarna: 6,8 till 21 kW

Terrawatt Adapt värmepump för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. Adaptvärmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. System med separat ackumulatortank har betydligt bättre varmvattenkomfort och en lägre totalkostnad då endast värmepumpen byts efter 15-20 år.

 • Tyst värmepump, ca 40-44dBA
 • Värmefaktor upp till 4,6/3,7 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C)
 • Värmefaktor upp till 6,9 (COP, EN14511 +10/35°) Grundvattenvärmepump
 • SCOP >5 (EN 14825)
 • Miljövänligt GWP 3 (400-900g köldmedie)

Ingår: Reglerdator, extern elpatron 4,5/6 kW, påfyllnadsventiler/filter för slangkollektorn. Bipackas expansionskärl och  flexibla slangar för varma sidan.

Värmeinställning Reglerdator med utekompenserad värme och varmvattenprioritering. I displayen avläses värmeinställningar, statistik, 2 tryck, 6 temperaturer, larm och varningar. Som tillval finns rumsgivare med klocka, garage och/eller pool styrning.

Tystgående och effektiv Tack vare mjukstartande kompressor som är monterad på en tung stålplåt, som i sin tur vilar på gummidämpare så blir ljudnivån extra låg.

Tre värmeväxlare Förutom förångare och kondensor finns en underkylare som förbättrar verkningsgraden jämfört med ett tvåväxlarsystem.

Hygieniskt varmvatten Varmvattnet produceras med genomströmsteknik i en 500 l stor ackumulatortank (köps separat). Varmvattennivå är satt till 52°C men kan ökas till max 75°C. Eftersom att vattnet värms med genomströmsteknik vid tapptillfället så elimineras risken för legionella och sedimentering i tanken. Genomströmsteknik för varmvattenberedningen ger en lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare som invändigt är klädda med 0.4 mm kopparfolie (medelålder på försäkringsskador är 11 år). Tanken kan förses med solslinga (tillval).  

Tekniska data – Terrawatt Adapt:   COP upp till 6,9   &   i effekterna 6,8 – 14,8 kW (21,0 kW)

Adapt-värmepump Tw70 Tw85 Tw90G Tw105 Tw120G Tw130 Tw150
Avgiven värme
(EN14511±0/35/45°)
6,8 / 6,5 kW 8,5 / 8,2 kW 9,0 / 8,5 kW 10,2 / 9,8 kW 12,4/11,6 kW 12,7/12,2 kW 14,8/14,3 kW
Värmefaktor (COP)
(EN14511±0/35/45°)
4,6 / 3,6 4,6 / 3,7 6,3 / 4,8 4,4 / 3,6 6,9 / 5,2 4,5 / 3,6 4,5 / 3,7
Elvärme (kW) 4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 4,5 kW 4,5 – 6 kW 4,5 – 9 kW
Ljudnivå (dBA) <40 <40 <40 <41 <42 <42 <43
B/D/H (mm) 600x600x900 600x600x900  600x600x900 600x600x900 600x600x900 600x600x900 600x600x900
Vikt (kg) 140 150 140 160 160 170 185
Avsäkras (A) 3x10A 3x16A 3x10A 3x16A 3x16A 3×16-20A 3x20A
Köldmedie (typ/g) R290/400 R290/450 R290/400 R290/550 R290/550 R290/650 R290/750
Komp.skydd & mjukstart Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Oljeförbrukning (m3) 2-3m3 2,5-4m3 2,5-4m3 4,5-5m3 5,5-6,5m3 6-6,5m3 6,5-8m3
Elförbrukning (kWh) 16-24.000 28-32.000 28-35.000 36-40.000 40-52.000 48-52.000 52-64.000
Markvärme: Kollektor
Pottaska 22%
(maximal slaglängd)
 295-490 m
(PEM40≤1x390m)
(PEM50≤1x900+)
2 x 180-280 m
(PEM40≤1×420)
(PEM50≤1×550)
(PEM40≤2x550m)
Grundvatten 2 x 210-330m
(PEM40≤1x400m)
(PEM40≤2x400m)
(PEM50≤2x1000m)
 Grundvatten  2 x 280-460m
(PEM50≤1x650m)
(PEM50≤2x800m)
  2 x 325-430m
(PEM50≤2x650m)
Bergvärme: Kollektor
Pottaska 22%
(maximalt borrdjup)
 90-150 m
(PEM40≤195m)
(PEM50≤250+m)
120-170 m
(PEM40≤1x180m)
(PEM50≤225m)
 Grundvatten 140-210m
(PEM40≤1x200m)
(PEM50≤230m)
Grundvatten  160-280m
(PEM50≤1x150m)
(PEM50≤2x250m)
 190-325m
(PEM50≤2x250m)

(alla värmepumpsstorlekarna är inte visade)

Kollektorernas färgkodning visar ungefärlig energieffektivitet för att cirkulera köldbäraren i din slinga,
PEM = normal strömförbrukning (100%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000),
PEM = hög strömförbrukning (> 200%), kollektor optimerad för sprit (Re > 2700),
PEM = låg strömförbrukning (ca ≤ 50%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000)
(≤ x m ) avser maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, med undantag för de rödmarkerade spritkollektorerna.
PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål avsedda för PEM40 kollektor.

 

Ladda ner produktinformation i PDF-format: Produktinformation Terrawatt Adapt.pdf

 

 

Terrawatt Adapt Pro (Prestanda i toppklass) – 2016
I effektstorlekarna: 7,0 till 15,3 kW

Terrawatt Adapt Pro värmepump för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. Adaptvärmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. Pro-serien har vår högsta prestanda (enkompressorsystem). System med separat ackumulatortank har betydligt bättre varmvattenkomfort och en lägre totalkostnad då endast värmepumpen byts efter 15-20 år.

 • Tyst värmepump, ca 40-44dBA
 • Värmefaktor upp till 5,0/3,8 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C)
 • Värmefaktor upp till 6,4 (COP, EN14511 +10/35°) Grundvattenvärmepump
 • SCOP >5,2 (EN 14825)
 • Miljövänligt GWP 3 (400-900g köldmedie)

Ingår: Reglerdator, extern elpatron 4,5/6 kW, påfyllnadsventiler/filter för slangkollektorn. Bipackas expansionskärl och  flexibla slangar för varma sidan.

Värmeinställning Reglerdator med utekompenserad värme och varmvattenprioritering. I displayen avläses värmeinställningar, statistik, 2 tryck, 6 temperaturer, larm och varningar. Som tillval finns rumsgivare med klocka, garage och/eller pool styrning.

Tystgående och effektiv Tack vare mjukstartande kompressor som är monterad på en tung stålplåt, som i sin tur vilar på gummidämpare så blir ljudnivån extra låg.

Tre värmeväxlare Förutom förångare och kondensor finns en pro-underkylare som förbättrar verkningsgraden jämfört med ett tvåväxlarsystem.

Elektronisk expansionsventil Värmepumpen har har elektronisk exp.ventil som ger högre förångning (bättre COP) och längre livslängd på kompressorn.

Hygieniskt varmvatten Varmvattnet produceras med genomströmsteknik i en 500 l stor ackumulatortank (köps separat). Varmvattennivå är satt till 52°C men kan ökas till max 75°C. Eftersom att vattnet värms med genomströmsteknik vid tapptillfället så elimineras risken för legionella och sedimentering i tanken. Genomströmsteknik för varmvattenberedningen ger en lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare som invändigt är klädda med 0.4 mm kopparfolie (medelålder på försäkringsskador är 11 år). Tanken kan förses med solslinga (tillval).  

Tekniska data – Terrawatt Adapt Pro (Prestanda i toppklass) i effekterna 6,8 – 20,6 kW

Adapt Pro – värmepump
Tw70 Pro Tw85 Pro Tw105 Pro Tw130 Pro Tw150G Tw150 Pro
Avgiven värme
(EN14511±0/35/45°C)
7,0 / 6,7 kW 8,8 / 8,4 kW 10,5 / 10,1 kW 13,1 / 12,6 kW 14,5 / 13,8 Kw 15,3 / 14,7 Kw
Värmefaktor (COP)
(EN14511±0/35/45°C)
4,9 / 3,9 5,0 / 3,9 4,9 / 3,9 5,0 / 3,8 6,4 / 4,9 5,0 / 4,0
Spets/reserv-värme (kW) 4,5 4,5 4,5 4,5-6 4,5-6 4,5-9
Ljudnivå (dBA) <40 <40 <41 <42 <43 <43
Vattenvolym beredare (l) Ext. 300-750 Ext. 300-750 Ext. 300-750 Ext. 300-750 Ext. 300-750 Ext. 300-750
Höjd/djup/bredd (mm) 900x600x600 900x600x600 900x600x600 900x600x600 900x600x600 900x600x600
Reshöjd (mm) n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Vikt (kg) 142 152 162 172 187 187
Märkström (A) 11,4 A 12,7 A 14 A 15,3-17,5 A  14 A  16,8-19 A
Anslutning /avsäkring (A) 3x10A 3x16A 3x16A 3×16-20A 3x20A 3x20A
Köldmedie (typ/g) R290/400 R290/450 R290/550 R290/650 R290/750 R290/750
Kompressorskydd & mjukstart Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Dimensionerande data
Nuvarande totalbehov olja 2-3m3 2,5-4m3 4,5-5m3 6-6,5m3 6-8m3 6,5-8m3
Nuvarande totalbehov el 16k-24k kWh 28k-32k kWh 36k-40k kWh 48k-52k Wh 50k-64k kWh 52k-64k kWh
Markvärme: Kollektor*3
Pottaska 22%
(maximal slaglängd)
 1 x 310-510 m
(PEM40≤1×360)
(PEM50≤1×1000m)
2 x 190-290 m
(PEM50≤1×430)
(PEM40≤2x580m)
2 x 220-340m
(PEM40≤2x400m)
(PEM50≤2x1000m)
 2 x 290-490m
(PEM50≤1x650m)
(PEM50≤2x800m)
 Grundvatten  2 x 340-540m
(PEM50≤2x1000m)
Bergvärme: Kollektor*3
Pottaska 22%
(maximalt borrdjup)
 90-150m
(PEM40≤180m)
(PEM50≤250+m)
120-180m
(PEM50≤240m)
150-210m
(PEM50≤230m)
 170-290m
(PEM50≤1x150m)
(PEM50≤2x250m)
Grundvatten  200-340m
(PEM50≤1x350m)
(PEM50≤2x350m)

 

Kollektorernas färgkodning visar ungefärlig energieffektivitet för att cirkulera köldbäraren i din slinga,
PEM = normal strömförbrukning (100%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000),
PEM = hög strömförbrukning (> 200%), kollektor optimerad för sprit (Re > 2700),
PEM = låg strömförbrukning (ca ≤ 50%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000)
(≤ x m ) avser maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, med undantag för de rödmarkerade spritkollektorerna.
*3 (≤ x m ) maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål

Ladda ner produktinformation i PDF-format: Produktinformation Terrawatt Adapt Pro.pdf

 

Terrawatt Twin P (Högsta prestanda)
I effektstorlekarna: 12,6 till 29,7 kW

Terrawatt Twin P värmepump för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. Twin P värmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. Twin P-serien har vår högsta prestanda. System med separat ackumulatortank har betydligt bättre varmvattenkomfort och en lägre totalkostnad då endast värmepumpen byts efter 15-20 år.

 • Två effektsteg 50%/100% (Twin Power)
 • Värmefaktor upp till 5,1/4,1 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C)
 • SCOP >5,6 (EN 14825)
 • Tyst värmepump, ca 43-45dBA
 • Miljövänligt GWP 3 (900-1800g köldmedie)

Ingår: Reglerdator, påfyllnadsventiler/filter för slangkollektorn. Bipackas expansionskärl och  flexibla slangar för varma sidan.

Värmeinställning Reglerdator med utekompenserad värme och varmvattenprioritering. I displayen avläses värmeinställningar, statistik, 2 tryck, 6 temperaturer, larm och varningar. Som tillval finns rumsgivare med klocka, garage och/eller pool styrning.

Tystgående och effektiv Tack vare mjukstartande kompressor som är monterad på en tung stålplåt, som i sin tur vilar på gummidämpare så blir ljudnivån extra låg.

Två kompressorer Värmepumpen har två parallellkopplade kompressorer, ca 90% av driften sker på en kompressor, steg två går in på årets kallaste dagar. Drift på en kompressor ger högre effektivitet en på två, därav redovisas COP beroende på driftläge.  I verkligheten blir effektivitetsökningen ännu större då eftersom att vid ”enstegsdrift” så värmer värmepumpen upp inkommander värmebärare hälften så mycket som vid drift på full effekt (ljusblå i graf, 25°), i detta fallet ca 5° jämfört med 10° för full effekt, vilket kan ses i grafen till vänster.

Jämförelse av en och tvåkompressorlösning i ett uppvärmningssystem med en Terrawatt 140 Twin P (13,6 kW)

COP EN14511 ±0/35°C EN14511 ±0/35°C COP i hus
Tw 130 Adapt 4,5 (1/1) – full effekt n/a ”COP” 4,5 full effekt (35°)
Tw 130 Adapt Pro 5,0 (1/1) – full effekt n/a ”COP” 5,0 full effekt (35°)
Tw 140 TwinP 4,6 (2/2) – full effekt 4,9 (halv effekt) (35°) ca ”COP” 5,7 halv effekt (30°)

 

När steg två går in blir värmefaktorn något lägre 4,3-4,7 beroende på värmepump. Om vi antar att ”steg ett” räcker till en utetemperatur på ±0°C, blir det 90% av gångtiden på detta steg.

Tre värmeväxlare Förutom förångare och kondensor finns en pro-underkylare som förbättrar verkningsgraden jämfört med ett tvåväxlarsystem.

Elektronisk expansionsventil Värmepumpen har har elektronisk exp.ventil som ger högre förångning (bättre COP) och längre livslängd på kompressorn.

Hygieniskt varmvatten Varmvattnet produceras med genomströmsteknik i en 500 l stor ackumulatortank (köps separat). Varmvattennivå är satt till 52°C men kan ökas till max 75°C. Eftersom att vattnet värms med genomströmsteknik vid tapptillfället så elimineras risken för legionella och sedimentering i tanken. Genomströmsteknik för varmvattenberedningen ger en lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare som invändigt är klädda med 0.4 mm kopparfolie (medelålder på försäkringsskador är 11 år). Tanken kan förses med solslinga (tillval).  

Tekniska data – Terrawatt Twin P:   (Högsta prestanda) i effekterna 12,6 – 29,7 kW

Twin P – värmepump 120 140 170 200G 200 240G 250 300 
Avgiven värme (±0/50°C) 11,7 kW  12,9 kW 16,4 kW  18,5 kW 19,3 kW  22,5 kW 24,1 kW  28,1 kW
Avgiven värme:
(EN14511 ±0/35/45°C)
6,7/6,4 kW
12,6/12,3 kW
7,4 / 7,1 kW
13,6/13,0 kW
9,3 / 8,9 kW
17,0/16,4 kW
10,5/9,9 kW
19,7/18,5 kW
11,1/10,7 kW
21,1/20,3 kW
13,2/12,4 kW
24,7/23,2 kW
13,8/13,3 kW
25,4/24,4 kW
16,2/15,6 kW
29,7/28,5 kW
Värmefaktor:
(EN14511 ±0/35/45°C)
4,6 / 3,7
4,3 / 3,5
4,9 / 3,9
4,6 / 3,7
5,0 / 4,0
4,7 / 3,8
7,4 / 5,4
6,8 / 5,0
4,8 / 3,9
4,5 / 3,7
7,5 / 5,5
6,9 / 5,2
5,0 / 3,9
4,6 / 3,7
5,1 / 4,1
4,7 / 3,9
Spets/reserv-värme tillval tillval tillval tillval tillval tillval tillval  tillval
Ljudnivå (dBA) <43-45 <43-45 <43-45 <43-45 <43-45 <43-45 <43-45  <44-45
Höjd/djup/bredd (mm) 900x600x600  900x600x600 900x600x600 900x600x600 900x600x600 900x600x600 900x600x600  900x600x600
Vikt (kg) 172 kg  178 kg 182 kg 182 kg 192 kg 192 kg 212 kg  230 kg
Märkström Värmepump
Anslutning /avsäkring (A) 3x16A  3x16A 3x16A  3x16A 3×16 3×16 3×20
Köldmedie (typ/g) R290/900  R290 950g R290/1000 R290/1050 R290/1100 R290/1300 R290/1400  R290/1800
Kompressorskydd & mjukstart Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja
Dimensionerande data  —  —
Markvärme: Kollektor*3
Pottaska 22%
(maximal slaglängd)
 2 x 260-440m
(PEM50≤2x800m)
2×300-500m
(PEM50 2x<900m)
2 x 370-620m
(PEM50≤2×900)
(PEM50≤3×900)
Grundvatten 3 x 300-500m
(PEM50≤3x999)
Grundvatten 4 x 280-460m
(PEM50≤4x900)
 4 x 320-540m
(PEM50≤4x900)
Bergvärme: Kollektor*3
Pottaska 22%
(maximalt borrdjup)
 153-260m
(PEM50≤1x350m)
(PEM50≤2x350m)
170-300m
(PEM50 1x>500m)
(PEM50 1x>500m)
 220-374m
(PEM50≤1×250)
(PEM50≤2x250)
Grundvatten  260-440m
(PEM40≤2×200)
(PEM50≤2x250)
Grundvatten  327-556m
(PEM50≤4x350)
 380-645m
(PEM50≤4x400)

 

Kollektorernas färgkodning visar ungefärlig energieffektivitet för att cirkulera köldbäraren i din slinga,
PEM = normal strömförbrukning (100%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000),
PEM = hög strömförbrukning (> 200%), kollektor optimerad för sprit (Re > 2700),
PEM = låg strömförbrukning (ca ≤ 50%), kollektor optimerad för pottaska (Re > 3000)
(≤ x m ) avser maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, med undantag för de rödmarkerade spritkollektorerna.
PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål avsedda för PEM40 kollektor.

*3 (≤ x m ) maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål

Ladda ner produktinformation i PDF-format: Terrawatt 120-250 Twin P (12-25kW) – 2015-10-22

 

Terrawatt Big TwinP:    (Högsta prestanda)
I effektstorlekarna: 16 till 100 kW

Terrawatt_Fastighet_595x450

Terrawatt Big Twin P värmepump är för uppvärmning av större villor, radhus, flerfamiljshus och industrifastigheter. Big Twin P-värmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. Big Twin P-serien har vår högsta prestanda. System med separat ackumulatortank har betydligt bättre varmvattenkomfort och en lägre totalkostnad då endast värmepumpen byts efter 15-20 år.  

 • Två till fyra effektsteg, där sista steget kan användas som spetsvärme
 • Betydligt bättre systemvärmefaktor en enkompressorlösning.
 • Värmefaktor upp till 5,0 (COP, EN14511 ±0/35°C)
 • Tyst värmepump, ca 41-60 dBA beroende på modell
 • Miljövänligt GWP 3

Prestanda i toppklass Ingår: Reglerdator (går att välja bort).

Värmeinställning Reglerdator med utekompenserad värme och varmvattenprioritering. I displayen avläses värmeinställningar, statistik, 2 tryck, 6 temperaturer, larm och varningar. Som tillval finns rumsgivare med klocka, garage och/eller pool styrning.

Tystgående och effektiv Tack vare mjukstartande kompressor som är monterad på en tung stålplåt, som i sin tur vilar på gummidämpare så blir ljudnivån extra låg.

Flera kompressorer Värmepumpen har två till fyra parallellkopplade kompressorer. När ett steg går, får värmepumpen prestanda utöver det vanliga.  I verkligheten blir effektivitetsökningen större eftersom när värmepumpen är installerad i ett hus så kommer den vid ”en stegs drift” arbeta på ca 4-6° lägre temperatur på varma sidan och ca 1,5-2° högre temperatur på kalla sidan jämfört med enkompressorlösning på samma toppeffekt. Detta ökar värmefaktorn ytterligare 0,4-0,8 jämfört mot teststandarden.

Kompressortillverkad spetsvärme Sista kompressorsteget kan exkluderas vid kollektorbeäkning och används som värmepumpstillverkad spetsvärme istället för elpatron. Detta ger en billigare kollektor och medger lägre avsäkring.

Fyra värmeväxlare Förutom förångare och kondensor finns en pro-underkylare och en fjärde växlare, som förbättrar verkningsgraden jämfört med ett tvåväxlarsystem.

Elektronisk expansionsventil Värmepumpen har har elektronisk exp.ventil som ger högre förångning (bättre COP) och längre livslängd på kompressorn.

Hygieniskt varmvatten Varmvattnet produceras med genomströmsteknik i en eller flera 500-650 l stora ackumulatortankar (köps separat). Varmvattennivå är satt till 52°C men kan ökas till max 75°C. Eftersom att vattnet värms med genomströmsteknik vid tapptillfället så elimineras risken för legionella och sedimentering i tanken. Genomströmsteknik för varmvattenberedningen ger en lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare som invändigt är klädda med 0.4 mm kopparfolie (medelålder på försäkringsskador är 11 år). Tanken kan förses med solslinga (tillval). Uttag- och  tilluftsdon med  schalusispjäll för att hålla aggregatets hölje ventilerat ingår.  

Tekniska data – Terrawatt Big Twin P:    (Högsta prestanda) i effekterna 16 – 100 kW

Big Twin P – värmepump 16/30 Kw 16 – 43 kW 400G 750 50 / 100 kW 
Avgiven värme: ±0/35°C (kW*)  22 / 42 kW 38 / 73 kW  
Värmefaktor:     ±0/35°C (COP*2)  6,9 / 6,5 5,0 / 4,7  
Avgiven värme: ±0/55°C (kW*21)  19 / 35 33 / 62
Värmefaktor:     ±0/55°C (COP*21)  4,2 / 4,0 3,5 / 3,2
Spets/reserv-värme (kW)  ext ext  
Ljudnivå (dBA) <50 <60  
Höjd/djup/bredd (mm)  900x600x1200 900x600x1200  
Vikt (kg)  270 300  
Märkström (A)  68A MCC

Anslutning /avsäkring (A)  
Köldmedie (typ/g)  R290/3500 R290/4500  
Kompressorskydd & mjukstart  Ja Ja  
Dimensionerande data  
Markvärme: Slanglängd (Ø62) *3 Grundvatten 3-4x875m  
Rek, Bergvärme: Borrdjup*3

* EN14511 EN14511 ±0/35°C, 1-4 steg, inklusive cirkulationspumpar (grundvatten +10)
*2 EN14511 EN14511 ±0/35°C, 1-4 steg, C inklusive cirkulationspumpar (grundvatten +10)
*21 EN14511 EN14511 ±0/55°C, 1-4 steg, C inklusive cirkulationspumpar (grundvatten +10)
*3 Maxlimal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd
*4 Maximal slanglängd vid användning av Pottaska som frysskydd, PEM 50 Geopipe M32 som passar i 115mm borrhål

Ladda ner produktinformation i PDF-format: Produktinformation Terrawatt 750 Big TwinP.pdf

 

Garanti mot våra kunder, återförsäljare
Vi ger våra återförsäljare materialgaranti, enligt NL 09, och två års maskingaranti på kylkretsen, enligt AA VVS- 09 (inklusive arbetskostnader). Garantin gäller under förutsättning att igångkörningsprotokoll skickats in senast två veckor efter igångkörning.

Om skada inträffar täcker slutkundens villaförsäkring kostnad för reparation och material med undantag av självrisk och åldersavdrag.

——————-

Vi reserverar oss för förändringar och feltryck