Terrawatt Adapt Pro

Terrawatt Adapt Pro: i storlekarna: 6 ◦ 8 ◦ 10 ◦ 12 ◦ 15 ◦ 18 kW

Terrawatt Adapt Pro värmepump är utan inbyggd ackumulatortank för uppvärmning av villor, radhus, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. Adaptvärmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. Pro-serien har vår högsta prestanda (enkompressorsystem). System med separat ackumulatortank har betydligt bättre varmvattenkomfort och en lägre totalkostnad då ackumulatortanken inte behöver bytas efter 15-20 år då värmepumpen bör bytas.

  • Tyst värmepump, < 40dBA
  • Värmefaktor upp till 5,5/4,4 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C, inklusive cirkulationspumpar)
  • Full effekt mellan 25-75°C utgående värmebärare (en vanlig värmepump tappar i effekt med ökande temeratur)
  • Miljövänligt GWP 3 (400-900g köldmedie)
  • Finns i grundvattenvariant utan försämrande mellanväxlare (COP 6,3 EN14511 ±0/35°C, inklusive cirkulationspumpar)

Värmepumparna är provkörda vid ±0/45°C och kan ge upp till +75°C framledningstemperatur även vid -5°C in från kollektorn och utan hjälp av elpatron. Enkel felsökning och återstart tack vare reläer som visar utlöst motorskydd (Ms), låg-eller högtryck (LP/HP). Köldbärarpump och extra stor smutssil (lågt tryckfall) finns inbyggda. Pump, flexslangar för radiatorkrets samt exp-/avluftnings.kärl för kollektorn medskickas. Värmepumpen har suggasväxlare i  kylkretsen vilket ökar verkningsgraden jämfört med tvåväxlarsystem. Som alternativ till alla rör uppåt,  typ M, kan returen och köldbäraren dras ut på baksidan. Termostat ingår, inbyggd elpatron och/eller påfylln.ventiler är tillval.

Några av de förbättringar vi gjort jämfört med Adapt-serie levererat före 2013-09-01

  • Tystare, -6dBA (ex tillvalet ljudhuv som dämpar komprssorns ljud med 8dBA)
  • Ökat värmeeffekten med +27% vid 55° (ger mer effekt på de kallaste dagarna)
  • Högre verkningsgrad, COP +15% vid (0°/35°) +24% vid (0°/55°)
Terrawatt Adapt Pro 6kW 8kW 10kW 12kW 15Kw 18kW
Avgiven värme (kW)* 6,1-10,6 7,9-12,4 10,0-14,5 11,9-17,9 15,0-21 17,3-23,3
Värmefaktor (COP*2) 4,8/3,8 5,0/4,0 5,0/4,1 5,0/4,0 5,1/4,1 5,3/4,2
Spets/reserv-värme (kW) 4,5 4,5 4,5 4,5-6 4,5-6 4,5-6
Ljudnivå (dBA) <40 <40 <40 <40 <40 <40
Vattenvolym beredare (l) Ext. 300-750 Ext. 300-750 Ext. 300-750 Ext. 300-750 Ext. 300-750 Ext. 300-750
Höjd/djup/bredd (mm) 900x600x600 900x600x600 900x600x600 900x600x600 900x600x600 900x600x600
Reshöjd (mm) n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Vikt (kg) 142 152 162 172 187 207
Anslutning /avsäkring (A) 3x10A 3x16A 3x16A 3x16A 3x16A 3x16A
Köldmedie (typ/g) R290/400 R290/450 R290/550 R290/650 R290/750 R290/850
Kompressorskydd & mjukstart Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Dimensionerande data
Nuvarande totalbehov olja 2-3m3 2,5-4m3 4,5-5m3 6-6,5m3 6,5-8m3 8-9m3
Nuvarande totalbehov el 16k-24k kWh 28k-32k kWh 36k-40k kWh 48k-52k Wh 52k-64k kWh 64k-72k Kwh
Markvärme: Slanglängd (Ø40) *3 2×150-200m 2×160-250m 2×200-300m 2×250-3x250m 3×230-330m 3×250-370m
Rek, Bergvärme: Borrdjup 90-110m 145m 2x90m 2x110m 2x140m 2x150m

* EN14511 EN14511 ±0/35°C inklusive cirkulationspumpar, fösta siffran avser från enbart värmepump och den andra är inklusive spetsvärme
*2 EN14511 EN14511 ±0/35°C & 45°C inklusive cirkulationspumpar
*Riktvärde vid användning av Pottaska som frysskydd

Länknamn: Terrawatt 8-18kW Pro – produktinformation