Terrawatt Big Twin P

Terrawatt Big Twin P: i storlekarna: 16/31kW ◦  19/36kW ◦ 19-49kW ◦  19-64kW

Terrawatt Big Twin P värmepump är utan inbyggd ackumulatortank för uppvärmning av större villor, radhus, flerfamiljshus och industrifastigheter. Big Twin P-värmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. Big Twin P-serien har vår högsta prestanda. System med separat ackumulatortank har betydligt bättre varmvattenkomfort och en lägre totalkostnad då ackumulatortanken inte behöver bytas efter 15-20 år då värmepumpen bör bytas.

  • Två till fyra effektsteg
  • Betydligt bättre systemvärmefaktor en enkompressorlösning.
  • Toppvärme 13kW (värmepumpsspetsvärme) i sista steget (beroende på modell)
  • Värmefaktor upp till 5,6/4,5 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C, inklusive cirkulationspumpar)
  • Full effekt mellan 25-75°C utgående värmebärare (en vanlig värmepump tappar i effekt med ökande temeratur)
  • Tyst värmepump, < 43dBA
  • Miljövänligt GWP 3 (900-1800g köldmedie)

Prestanda i toppklass

Värmepumpen har tre till fyra parallellkopplade kompressorer. När ett steg går, får värmepumpen prestanda utöver det vanliga, COP 5,6-5,9. När steg två går in blir värmefaktorn samma som i vår Pro-serie 4,8-5,5. Steg 3 och 4 är spets effekt. Om vi antar att steg ett eller ett till två räcker till en utetemp på ±0°C blir det 90% av gångtiden. I verkligheten blir effektivitetsökningen större en våra testmätningar visar då vi i verkliheten får en längre gångtid på 27°C ->31°C (temperaturhöjning på 4°C) i stället för kort gångtid med 27°C ->35°C (8°C temperaturhöjning) och vise versa på förångarsidan. I denna serie är tankegången att sista steget kan vara, spets värme och påverkar inte kollektorns dimensionering nämnvärt. Värmepumpen har har elektronisk exp.ventil i likhet med Pro-serien som ger högre förångning (bättre COP) samt levereras med inbyggd köldbärarpump med påfyllnadsventiler för markslingan. För att få lika gångtid, startas de  stegen  slumpmässigt. Fullständig larmhantering med hjälpreläer. Med en separat display kan LP/HP, suggastemp/överhettning mm  läsas  av. Uttag- och  tilluftsdon med  schalusispjäll för att hålla aggregatets hölje ventilerat ingår.

Några av de förbättringar vi gjort jämfört med Adapt-serie levererat före 2013-09-01

  •  Tystare, -6dBA (ex tillvalet ljudhuv som dämpar komprssorns ljud med 8dBA)
  • Ökat värmeeffekten med +27% vid 55° (ger mer effekt på de kallaste dagarna)
  • Högre verkningsgrad, COP +15% vid (0°/35°) +24% vid (0°/55°)
Terrawatt Big Twin P 16/32Kw 19/36kW 19-49kW 19-64kW  
Avgiven värme: 1/2/3/4 (kW*) 16,3/30,9/-/- 19,2/36,3/-/- 19/36/49/- 19/36/51/64
Värmefaktor:     1/2/3/4 (COP*2) 5,5/5,3/-/- 5,6/5,5/-/- 5,5/5,4/5,0/- 5,5/5,4/5,2/5,0
Spets/reserv-värme (kW) ext ext ext ext
Ljudnivå (dBA) <41-45 <41-45 <40-43 <40-43
Höjd/djup/bredd (mm) 900x600x600 900x600x600 900x600x1200 900x600x1200
Vikt (kg) 227 237 172 182
Anslutning /avsäkring (A) 3xA 3xA 3xA 3xA
Köldmedie (typ/g) R290/1500 R290/1700 R290/2550g R290/3400
Kompressorskydd & mjukstart Ja Ja Ja Ja
Dimensionerande data
Nuvarande totalbehov olja 16-20m3 21-25m3 6-6,5m3 6,5-8m3
Nuvarande totalbehov el 120k-150kkwh 48k-52k Wh 52k-64k kWh
Markvärme: Slanglängd (Ø62) *3 3-4x550m 3-4x600m 3-4x600m 3-4x875m
Rek, Bergvärme: Borrdjup 2x110m 2x140m 2x110m 2x140m

* EN14511 EN14511 ±0/35°C, 1-4 steg, inklusive cirkulationspumpar, de fösta två siffrorna avser enbart värmepump
*2 EN14511 EN14511 ±0/35°C, 1-4 steg, C inklusive cirkulationspumpar
*Riktvärde vid användning av Pottaska som frysskydd

Länknamn: Terrawatt Big Twin P 32-64kW – produktinformation