Terrawatt Twin P

Terrawatt Twin P: i storlekarna: 12 ◦ 16 ◦ 21 ◦ 25kW

Terrawatt Twin P värmepump är utan inbyggd ackumulatortank för uppvärmning av större villor, radhus, flerfamiljshus och industrifastigheter. Twin P-värmepumpen går att använda till ett flertal systemlösningar med olika värmekällor så som berg, mark och grundvatten. Twin P-serien har vår högsta prestanda. System med separat ackumulatortank har betydligt bättre varmvattenkomfort och en lägre totalkostnad då ackumulatortanken inte behöver bytas efter 15-20 år då värmepumpen bör bytas.

  • Två effektsteg 50%/100%
  • Betydligt bättre systemvärmefaktor än enkompressorlösning.
  • Värmefaktor upp till 5,6/4,5 (COP, EN14511 ±0/35°C, 45°C, inklusive cirkulationspumpar)
  • Full effekt mellan 25-75°C utgående värmebärare (en vanlig värmepump tappar i effekt med ökande temeratur)
  • Tystgående värmepump, < 43dBA
  • Miljövänligt GWP 3 (900-1800g köldmedie)

Prestanda i toppklass

Värmepumpen har två parallellkopplade kompressorer. När ett steg går, får värmepumpen prestanda utöver det vanliga, COP 5,0-5,6. När steg två går in blir värmefaktorn samma som i vår Pro-serie 4,8-5,5. Om vi antar att steg ett räcker till en utetemp på ±0°C blir det 90% av gångtiden. I verkligheten blir effektivitetsökningen större en våra testmätningar visar då vi i verkliheten får en längre gångtid på 27°C ->31°C (temperaturhöjning på 4°C) i stället för kort gångtid med 27°C ->35°C (8°C temperaturhöjning) och vise versa på förångarsidan. Värmepumpen har har elektronisk exp.ventil i likhet med Pro-serien som ger högre förångning (bättre COP) samt levereras med inbyggd köldbärarpump med påfyllnadsventiler för markslingan. För att få lika gångtid, startas de  båda  stegen  slumpmässigt. Fullständig larmhantering med hjälpreläer. Med en separat display kan LP/HP, suggastemp/överhettning mm  läsas  av. Uttag- och  tilluftsdon med  schalusispjäll för att hålla aggregatets hölje ventilerat ingår på Tw Twin P 24-36kW.

Några av de förbättringar vi gjort jämfört med Adapt-serie levererat före 2013-09-01

  • Tystare, -6dBA (ex tillvalet ljudhuv som dämpar komprssorns ljud med 8dBA)
  • Ökat värmeeffekten med +27% vid 55° (ger mer effekt på de kallaste dagarna)
  • Högre verkningsgrad, COP +15% vid (0°/35°) +24% vid (0°/55°)
Terrawatt Twin P 12kW 16kW 21kW 25kW    
Avgiven värme: 1/2  (kW*) 6,4/12,2 8,7/16,4 10,9/20,7 13,0/24,7
Värmefaktor:      1/2 (COP*2) 4,8/4,7 5,5/5,4 5,4/5,3 5,4/5,3
Spets/reserv-värme (kW) 4,5 4,5 6 6
Ljudnivå (dBA) <40-43 <40-43 <40-43 <41-45
Höjd/djup/bredd (mm) 900x600x600 900x600x600 900x600x600 900x600x600
Vikt (kg) 172 182 192 212
Anslutning /avsäkring (A) 3x16A 3x16A 3xA 3xA
Köldmedie (typ/g) R290/800 R290/900 R290/1100 R290/1300
Kompressorskydd & mjukstart Ja Ja Ja Ja
Dimensionerande data
Nuvarande totalbehov olja 6-6,5m3 6,5-8m3 8-9m3 10-14m3
Nuvarande totalbehov el 48k-52k Wh 52k-64k kWh 64k-72k Kwh 75k-105kkWh
Markvärme: Slanglängd (Ø50) *3 2×250-400m 2×325-500m 3×300-450m 3×330-600m
Rek, Bergvärme: Borrdjup 2x110m 2x140m 2x150m 3×150

* EN14511 EN14511 ±0/35°C, 1 steg/ 2 steg, inklusive cirkulationspumpar, de fösta två siffrorna avser enbart värmepump
*2 EN14511 EN14511 ±0/35°C, 1 steg/ 2 steg, C inklusive cirkulationspumpar
*Riktvärde vid användning av Pottaska som frysskydd

 

Länknamn: Terrawatt Twin P 12-25kW – produktinformation