Terrawatt Villa Komplett

Terrawatt Villa Komplett    COP upp till 7,1
I effektstorlekarna: 5,5 ◦ 6,6 ◦ 8,2 ◦ 8,6 ◦ 8,8 ◦ 9,6 ◦ 9,8 kW

Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark,sjö eller grundvatten (G) som värmekälla. Värmepumpen kan anslutas till valfritt uppvärmningssystem eller kombinationer av system, t.ex. element, golvvärme och är förberedd för styrning av pool- och/eller garage.

  • Tyst värmepump, ca 38-40dBA
  • 260 liter varmvattenberedare med upp till 75°C varmvatten.
  • Värmefaktor upp till 4,9/4,0 (COP, EN14511 ±0/35°C & 45°C)
  • Värmefaktor upp till 7,1 (COP, EN14511 +10/35°) Grundvattenvärmepump
  • SCOP >4,7 (EN 14825)
  • Miljövänligt GWP 3 (med 600-750g köldmedie)

Allt-i-ett, reglerdator varmvattenberedaren, elpatron 4,5/6 kW, expansionskärl och påfyllnadsventiler för slangkollektorn. Detta gör installationen estetisk och prisvärd. Rören ansluts på baksidan. Inga flexibla slangar erfordras.

Värmeinställning Reglerdator med utekompenserad värme och varmvattenprioritering. I displayen avläses värmeinställningar, statistik, 2 tryck, 6 temperaturer, larm och varningar. Som tillval finns rumsgivare med klocka, garage och/eller pool styrning.

Tystgående och effektiv Tack vare mjukstartande kompressor som är monterad på en tung stålplåt, som i sin tur vilar på gummidämpare så blir ljudnivån extra låg.

Tre värmeväxlare Förutom förångare och kondensor finns en underkylare som förbättrar verkningsgraden jämfört med ett tvåväxlarsystem.

Hygieniskt varmvatten Varmvattnet produceras med genomströmsteknik i en 260 l stor ackumulatortank. Varmvattennivå är satt till 52°C men kan ökas till max 75°C. Eftersom att vattnet värms med genomströmsteknik vid tapptillfället så elimineras risken för legionella och sedimentering i tanken. Genomströmsteknik för varmvattenberedningen ger en lång livslängd jämfört med dubbelmantlade beredare som invändigt är klädda med 0.4 mm kopparfolie (medelålder på försäkringsskador är 11 år). Tanken kan förses med solslinga (tillval).  

Tekniska data – Terrawatt Villa Komplett

Villa Komplett Tw55 Tw65 Tw80 Tw85 Pro Tw 90 G Tw100 Tw100 G
Avgiven värme (kW)* 5,5 (10,0) 6,6 (11,1) 8,2 (12,7) 8,6 (13,1) 8,8 (13,3) 9,8 (14,3) 9,6 (14,1)
Värmefaktor (COP*2) 4,3/3,5 4,4/3,6 4,3/3,5 4,9/4,0 6,5/5,1 4,3/3,5 7,1/5,3
Elpatron effekt (kW/A) 4,5 / 6,5 A 4,5 / 6,5 A 4,5 / 6,5 A 4,5 / 6,5 A 4,5 / 6,5 A 4,5-6 / 6,5 A 4,5 / 6,5 A
Ljudnivå (dBA) <38 <38 <39 <39 <39 <40 <40
Vattenvolym beredare (l) 260 260 260 260 260 260 260
Bredd/Djup/Höjd (mm) 600x650x1800 600x650x1800 600x650x1800 600x650x1800 600x650x1800 600x650x1800 600x650x1800
Vikt (kg) 210 210 215 215 220 230 225
Anslutning /avsäkring (A) 3×10 A 3×16 A 3×16 A 3×16 A 3×16 A 3×16 A 3×16 A
Köldmedie (typ/g) R290/400 R290/450 R290/550 R290/550 R290/600 R290/650 R290/700
Kompressorskydd & mjukstart Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nuvarande totalbehov olja 2-3 m3 2,5-4 m3 4-5 m3 4-5 m3 4-5 m3 4,5-6 m3 4,5-6 m3
Nuvarande totalbehov el kWh 14-21.000 16-24.000 28-32.000 28-32.000 28-35.000 36-40.000 36-40.000
Markvärme: Slanglängd (40)*3 250-350 m 300-400 m 350-2×250 m 350-2×250 m grundvatten 2×200-300 m grundvatten
Bergvärme: Borrdjup 90-110 m 90-120 m 100-140 m 100-145 m grundvatten 130-160 m grundvatten

* EN14511 EN14511 ±0/35°C inklusive cirkulationspumpar, fösta siffran avser från enbart värmepump och den andra är inklusive spetsvärme
*2 EN14511 EN14511 ±0/35°C & 45°C inklusive cirkulationspumpar
*3 Riktvärde vid användning av Pottaska som frysskydd

Länknamn: Terrawatt Villa komplett.pdf